site logo

VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY TEL AVIV / JERUSALEM BRANCH

USA VISA הוצאת ויזה לארה"ב

מילוי טופס DS-160 בעברית עבור הוצאת ויזה לארצות הברית

סוג הויזה המתאימה עבורך לפי חוק ההגירה האמריקאי תקבע לפי מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים, כמועמד/ת לוויזה, עליך להוכיח כי הנך עומד/ת בקריטריונים המתאימים לסוג הוויזה אליה הגשת בקשה.

על מנת להתחיל הליך הגשת ויזה לארה׳׳ב לחץ על הכפתור

לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון בתוקף ומונח לפניך.

*אתר USA VISA אינו חלק משגרירות ארצות הברית
האתר נועד להנגיש את הליך הוצאת הויזה לשפה העברית